Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

logo_Ministerstwo_Klimatu logo_nfosigw logo_wfosigw 


Zadanie Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2023r.” realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 200.000,00 zł.


 

logo_Ministerstwo_Klimatu logo_nfosigw logo_wfosigw 


Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2024r.” realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 150 000,00 zł.

Na kwotę dotacji składają się środki NFOŚiGW w Warszawie - 150.000,00 zł tj. - 100,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.


 

logo_Ministerstwo_Klimatu logo_nfosigw logo_wfosigw 


Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2024r. (z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)” realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 70.792,48 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

  1. Środki WFOŚiGW w Kielcach - 35.396,24 zł tj. - 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie - 35.396,24 zł tj. - 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania