Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany w miejscowości Korczyn 39D (przy nowej oczyszczalni ścieków w Korczynie), 26-067 Strawczyn

będzie czynny od 26 marca 2021 r. w każdy wtorek i piątek w godzinach 7.30 – 15.30

Telefon: 603 545 487


REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korczynie

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w msc. Korczyn 39D, na działce oznaczonej nr ewid. 616/1, obręb Korczyn.
 2. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Strawczyn.

§ 2.

 1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK.
 3. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:
  1. zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK, rodzaju odpadu, według asortymentu ich dostarczenia;
  2. sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów;
  3. potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga/ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  4. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, powinny złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK.
  5. rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK.

§ 3.

 1. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych systemem zbiórki przez Gminę.
 2. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak:
  1. Przeterminowane leki i chemikalia;
  2. Zużyte baterie i akumulatory;
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  5. Zużyte opony samochodowe z pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – limit do 8 szt rocznie od posiadanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. Odpady ulegające biodegradacji;
  7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
  8. Papier i tektura;
  9. Tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe;
  10. Szkło;
  11. Popiół;
  12. Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki);
  13. Odzież i tekstylia.
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyżej wymienione odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
 5. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 4.

Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do:

 1. przestrzegania zaleceń pracownika obsługującego PSZOK;
 2. parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika obsługującego PSZOK miejscach;
 3.  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia.

§ 5. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny we wtorek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 6.

Odpady wymienione w § 3 ust. 2 gromadzone są selektywnie, w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 7.

 1. PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy Strawczyn.
 2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.
 3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 8. 

Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:

 1. których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 2. zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów;
 3. gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane;
 4. nieprawidłowo zabezpieczonych oraz w opakowaniach cieknących, a także nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety);
 5. których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie;
 6. niekompletnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych tzn. takich z których zdementowano części;
 7. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 8. budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę, płynnych, szlamowych itp.;
 9. w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości – zapis uchylony
 10. w przypadku odmowy podania przez dostawcę odpadu, danych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3);
 11. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi;
 12. gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.

 1. Pracownik obsługujący PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
 2. Pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest prowadzić ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do PSZOK.

§ 10.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Strawczyn.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.