Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Gospodarka odpadami

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

ID Trans, ul. Olszewskiego 6/193, Kielce 25-663,

  • na podstawie umowy nr 11/2023 z dnia 20.01.2023 r.
  • okres obowiązywania umowy od 20.01.2023 do 31.12.2023

oraz:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

  • na podstawie umowy nr 109/2022 z dnia 29.12.2022 r.
  • okres obowiązywania: 01.01.2023 - 31.12.2023