Logo Gminy Strawczyn

Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem), Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem), Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 981 809,00 zł co stanowi nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 402 584,40 zł

Całkowita wartość wydatków: 1 500 668,67 zł

Wkład własny: 518 859,67 zł

 

W ramach realizacji zadania rozbudowana została droga gminna w miejscowości Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem) o dł. 643 mb. Wykonane zostało: nawierzchnia jezdni o powierzchni 3 375,00 m2, jezdnia o długości 643,25 m i szerokości 5 - 5,5 m, o szerokości pasa ruchu 2,5 m, obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 1 170,00 m2, na odcinku o długości 643,25 mb i szerokości 0,75 m. Wykonano 32 zjazdy o łącznej powierzchni 970 m2, jedno skrzyżowania, jeden przepust pod koroną drogi. Został wykonany montaż 4 nowych tablic znaków drogowych, ustawiono bariery ochronne o długości 32 m, wybudowano oświetlenie, w tym montażu 17 opraw oświetleniowych na 17 słupach, wykonano kanał technologiczny, przełożono sieci wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną.