Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło masarni), Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło masarni), Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 107 839,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 134 798, 97 zł

Wkład własny: 26 959,97 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388021T – w miejscowości Ruda Strawczyńska. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, mechaniczne ścinanie poboczy, położona została nawierzchni asfaltowa oraz wykonane zostały utwardzone kruszywem pobocza. Ponadto został oczyszczony rów przydrożny oraz wymienione przepusty co zapewni sprawny spływ wód opadowych. Na przedmiotowej drodze ustawiono nowe oznakowanie.