Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za kapliczką), Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za kapliczką), Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 63 157,00 zł co stanowi nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 90 225,27 zł

Wkład własny: 27 068,27 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388007T w miejscowości Kuźniaki o dł.190 mb. Wykonane zostało: nawierzchnia jezdni o powierzchni 680 m2, w tym: jezdnia o długości 190 m i szerokości zmiennej 3,50-4,00 m, o szerokości pasa ruchu 1,75-2,00 m, obustronnych poboczy o łącznej powierzchni 177,00 m2, na odcinku o długości 190,0 mb i szerokości 0,5 m, 6 zjazdów o łącznej powierzchni 35 m2, wyremontowano jedno skrzyżowanie oraz zamontowano 7 nowych tablic znaków drogowych.