Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 2), Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 2), Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 168 729,00 zł co stanowi nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 241 041,61 zł

Wkład własny: 72 312,61 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388006T w miejscowości Kuźniaki o dł.737 mb. Wykonane zostało: nawierzchnia jezdni o powierzchni 2579,50 m2, w tym: jezdnia o długości 737 m i szerokości 3,5 m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m, obustronnych poboczy o łącznej powierzchni 737 m2, na odcinku o długości 737,00 mb i szerokości 0,5 m, 3 zjazdy o łącznej powierzchni 45,90 m2, wyremontowano 2 skrzyżowania i jeden przepust pod koroną drogi oraz zamontowano 8 nowych tablic znaków drogowych.