Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 271 084,00 zł co stanowi nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 387 263,04 zł

Wkład własny: 116 179,04 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388005T w miejscowości Kuźniaki. Wykonane zostało: nawierzchnia jezdni o powierzchni 4635,00 m2, w tym: jezdnia o długości 1263 m i szerokości zmiennej 3,60-3,80 m, o szerokości pasa ruchu 1,80-1,90 m, obustronne pobocza o łącznej powierzchni 1 741,65 m2, na odcinku o długości 1161,1 mb i szerokości 0,75 m, 44 zjazdy o łącznej powierzchni 152,85 m2, remont 3 skrzyżowań i jednego przepust pod koroną drogi, montażu 23 nowych tablic znaków drogowych, remont jednego progu zwalniającego.