Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej ul. Zamokradle w msc. Chełmce, Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej ul. Zamokradle w msc. Chełmce, Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 152 074,00 zł co stanowi nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 217 249,98 zł

Wkład własny: 65 175,98 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388081T w miejscowości Chełmce ul. Zamokradle o dł. 637 mb. Wykonane zostało: jezdnia o powierzchni 2 261,35 m2 - o długości 637 m i szerokości zmiennej od 3,3 m do 3,60 m, o szerokości pasa ruchu zmiennej od 3,30 m do 3,60 m; obustronne pobocza o łącznej powierzchni 637 m2 - o długości 637 mb i szerokości 0,5 m. Wykonano remont 13 zjazdów o łącznej powierzchni 368 m2 oraz zamontowano jedną tablicę znaku drogowego.