Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik Gmina Strawczyn

Dofinansowanie: 70 649,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 88 312,22 zł

Wkład własny: 17 663,22 zł