Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 163 418,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 204 273,31 zł

Wkład własny: 40 855,31 zł

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388060T – ulica Podosina w miejscowości Strawczyn. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych, roboty cząstkowe, położona została  nawierzchni asfaltowa oraz wykonane zostały utwardzone kruszywem pobocza. Ponadto zostały oczyszczone i odmulone  rowy przydrożne oraz wymienione przepusty co zapewni sprawny spływ wód opadowych. Na przedmiotowej drodze wyremontowano istniejący próg zwalniający oraz ustawiono nowe oznakowanie.