Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn

 

Dofinansowanie: 330 971,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 413 714,56 zł

Wkład własny: 82 743,56 zł

 

W ramach realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 388059T – ulica Górna w miejscowości Strawczyn. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, remonty istniejących zjazdów, położona została nawierzchni asfaltowa oraz wykonane zostaną utwardzone kruszywem pobocza. Na przedmiotowej drodze wyremontowano istniejące progi zwalniające oraz ustawiono nowe oznakowanie.