Logo Gminy Strawczyn

Remont drogi gminnej ul. Górna Huta w msc. Oblęgór Gmina Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej ul. Górna Huta w msc. Oblęgór Gmina Strawczyn

Dofinansowanie: 173 108,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 216 385,35 zł

Wkład własny: 43 277,35 zł