Logo Gminy Strawczyn

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Oblęgorek Gm. Strawczyn

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Oblęgorek Gm. Strawczyn

Dofinansowanie: 223 301,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 279 127,49 zł

Wkład własny: 55 826,49 zł