Logo Gminy Strawczyn

Pakiety rehabilitacyjne - zajęcia aqua aerobik, zajęcia taneczne, zajęcia rozciąganie i wzmacnianie

Logo Funduszy Eyropejskich, flaga RP i UE, herb Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie

Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć aqua aerobik, zajęć tanecznych (na wzór zajęć typu zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy).

Wsparciem mogą być objęte osoby:

  • mieszkańcy Gminy Strawczyn
  • w wieku 60+


Zajęcia odbywać się będą w następujących dniach:

  1. zajęcia taneczne (na wzór zajęć typu zumba), zajęcia rozciąganie i wzmacnianie (zajęcia usprawniające kręgosłup i stawy) – w każdą środę w godzinach od 15:00 do 16:00
  2. zajęcia aqua aerobik (1 godzina + 1 godzina pobytu rekreacyjnego) – w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Strawczynku, ul. Turystyczna 6

Dojazd we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (w załączeniu) i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie.

Ilość miejsc ograniczona – zajęcia taneczne: 15
Ilość miejsc ograniczona – zajęcia aqua aerobik: 15

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania liczby miejsc. W przypadku liczby deklaracji przekraczającej ilość miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. Pierwszeństwo udziału mają osoby z największą ilością punktów zgodnie z kryteriami premiującymi określonymi z Formularzu zgłoszeniowym.

O uczestnictwie w zajęciach decyduje zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

Załączniki do ogłoszenia: Pobierz

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek