Logo Gminy Strawczyn

Ośrodek wsparcia

Logo Funduszy Europejskich, flaga RP, flaga UE, herb Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o naborze
do Ośrodka wsparcia w Promniku

Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie ogłasza nabór uczestników do Ośrodka wsparcia w Promniku

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Strawczyn
 • w wieku 60+
 • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM OŚRODKA WSPARCIA

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
 • wyjazdy turystyczno – krajoznawcze,
 • wyjścia do kina, teatru,
 • spotkania integracyjne międzypokoleniowe, wydarzenia i spotkania okolicznościowe,
 • warsztaty artystyczne,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
 • i wiele innych zajęć.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Ośrodku wsparcia muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (w załączeniu) i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie.

Ilość miejsc: 10

Na deklaracje czekamy od 10.04.2024 r. Rekrutacja będzie prowadzona do uzyskania wymaganej liczby uczestników.

O uczestnictwie w Ośrodku wsparcia decyduje zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

Ośrodek wsparcia będzie czynny 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik GOPS
/-/ Wiesława Jarząbek

Do pobrania: Nabór - Załączniki do ogłoszenia