Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 litrów x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie zaświadczenia, które zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2021 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Strawczynie lub pod numerem tel. 41 3038002 w. 66.