Logo Gminy Strawczyn

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły

 

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 390 487,18 zł

Całkowita wartość wydatków: 1 500 668,67 zł

Wkład własny: 190 487,18 zł

 

W ramach realizacji zadania budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły wykonane zostało: dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejście dla pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowano systemu informacji fakturowej, wykonano nawierzchnię jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym (w miejscach szczególnie niebezpiecznych), wykonano wygrodzenia. W ramach budowy wykonane zostało oznakowania (poziomego i pionowego) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, wykonano nawierzchnię jezdni, wybudowano chodnik.