Logo Gminy Strawczyn

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik

flaga_godlo_fds 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik

 

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 276 184,20 zł

Całkowita wartość wydatków: 433 577,24 zł

Wkład własny: 233 577,24 zł

 

W ramach realizacji zadania budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik wykonane zostało: dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejście dla pieszych i strefa oczekiwania oraz zastosowano system informacji fakturowej, wykonano nawierzchnię jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym (w miejscach szczególnie niebezpiecznych). Ponadto wykonano wygrodzenia oraz wykonano oznakowania (poziome i pionowe) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, ponadto wybudowany został chodnika.