Logo Gminy Strawczyn

Zapraszamy na forum organizacji pozarządowych

Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej, pozyskiwanie dotacji w ramach organizowanych przez Powiat Kielecki otwartych konkursów ofert, czy dobre praktyki realizacji projektów - takie między innymi tematy będą poruszane podczas I Forum dla organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie  się 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w sali audytoryjnej nr 268 (ul. Wrzosowa 44) .

Ze względu na organizację prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16 listopada 2023 r. na adres grela.j@powiat.kielce.pl 

 Program spotkania:

 10:00-10:15 - Rejestracja uczestników spotkania;

 10:15- 10:20 - Powitanie uczestników przez organizatorów spotkania Mirosława Gębskiego- Starostę Kieleckiego oraz Przewodniczącego Powiatowej  Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach- Stefana Bąka;

 10:20-10: 40 - Informacja nt. pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na  projekty realizowane przez organizacje pozarządowe- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego;

 10:40-11:00 - Dotacje oraz wsparcie organizacji pozarządowych przez sektor ekonomii społecznej- przedstawiciel Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

 11:00-11:20 - Przerwa

 11:20-11:40 - Instrukcja pozyskiwania dotacji w ramach organizowanych przez Powiat Kielecki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach;

 11:40-12:00 - Dobre praktyki realizacji projektów formą wzmocnienia  III sektora - Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi.

Źródło: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zapraszamy-na-forum-organizacji-pozarzadowych-/idn:12000

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności