Logo Gminy Strawczyn

Strawczyn z Certyfikatem ELoGE

Gmina Andrychów, Powiat Tarnogórski, Miasto Tarnowskie Góry oraz Gmina Strawczyn otrzymały prestiżowy certyfikat ELoGE za doskonałość w zarządzaniu lokalnym samorządem. Spośród prawie 3000 JST w Polsce certyfikat uzyskały jedynie 4 jednostki.

Jednostki zostały uhonorowane prestiżowym certyfikatem ELoGE (European Label of Governance Excellence) za doskonałość w zarządzaniu samorządem lokalnym przyznawanym przez Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Gala wręczenia certyfikatu odbyła się 6 września podczas VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy w Warszawie. Akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce posiada Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, organizator Kongresu.

ELoGE to inicjatywa Rady Europy, która ma na celu nagradzać i promować najlepsze praktyki w zarządzaniu samorządem lokalnym. Certyfikat jest przyznawany tym gminom, które osiągnęły najwyższe standardy zarządzania zgodne z 12 zasadami określonymi przez Radę Europy obejmującymi takie obszary jak transparentność, partycypacja społeczna, zrównoważony rozwój, innowacje i skuteczność w dostarczaniu usług publicznych.

Uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe. Jednostka samorządowa przechodzi przez wieloetapowy system certyfikacji, w którym do głosu dochodzą sami obywatele, którzy mają szanse wypowiedzieć się o swoim samorządzie. Na temat efektywności działania jednostki samorządowej wypowiadali się również radni oraz sami pracownicy urzędu.

Gminy i powiat zyskały uznanie dzięki swojemu zobowiązaniu do tworzenia otwartych i transparentnych procesów decyzyjnych, w których mieszkańcy są aktywnie zaangażowani. Ponadto jednostki wykazały się innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych oraz dbałością o zrównoważony rozwój.

Źródło: https://frdl.org.pl/aktualnosci/poznalismy-jst-z-certyfikatem-eloge

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności