Logo Gminy Strawczyn

Projekt Akademia Samodzielności

Złota Rybka Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii Sp. z o.o. z siedzibą w Oblęgorze ul. Widoma 30 ogłasza nabór do projektu FESW.09.05-IZ.00-0045/23 „Akademia Samodzielności”.

Świetlica prowadzona jest w ramach projektu „Akademia Samodzielności”.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 
Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Strawczyn  w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz przeciwdziałanie przemocy.

Projekt przewiduje wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, zamieszkujących Gminę Strawczyn – 10 dzieci (5K,5M) w tym 4 osób niepełnosprawnych oraz 10 rodziców (5K,5M).
Prowadzone będą zajęcia:

 • w salach samodzielności,
 • fotograficzne, 
 • matematyczne, 
 • informatyczne,
 • logopedyczne,
 • korekcyjne,
 • sportowe i rekreacyjne
 • stolarskie
 • pomoc w odrabianiu lekcji

Powstanie Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz adwokackie dla rodzin. Opiekunowie Akademii Samodzielności zapewnią dzieciom interesujące zajęcia w czasie wolnym oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

Rekrutacja rozpocznie się od 02.04.2024 r. i potrwa 14 dni kalendarzowych.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Akademii Samodzielności w Oblęgorze ul. Widoma 30 oraz pod numerem telefonu 790 330 288.

Zapisy: 

 1. Aby móc uczestniczyć w zajęciach Akademii Samodzielności konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Na podstawie uzyskanych danych zostanie dokonana ocena spełniania wymagań udziału w projekcie. Po dokonaniu oceny pracownicy Akademii Samodzielności skontaktują się z rodzicami.
 3. Formularze można otrzymać, wypełnić i złożyć w siedzibie Akademii Samodzielności w Oblęgorze, ul. Widoma 30 (Siedziba Złota Rybka Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii Sp. z o.o., w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Złota Rybka) lub pobrać ze strony www.zlotarybka.pl a następnie złożyć w siedzibie Akademii Samodzielności.
 4. Rekrutacja rozpocznie się dnia 02.04.2024r. i potrwa 14 dni roboczych. 
 5. Więcej informacji na temat rekrutacji i Akademii Samodzielności na stronie www.zlotarybka.pl . 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności