Logo Gminy Strawczyn

Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

Ogłoszenie o naborze kandydatów 
 na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza nabór  kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie:

 1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 12 członków Rady w tym:
  1. 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  2. 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Wójta Gminy Strawczyn
  3. 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Stowarzyszenia spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia.
 2. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie prowadzony będzie od dnia 11.06.2024r. do dnia 24.06.2024r. do godziny 15:30.
 3. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn NR 59/2024.
  Do formularza powinny być dołączone:
  1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie
  2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych
  Wzory formularzy dostępne są: 
  - na stronie Urzędu Gminy Strawczyn (www.strawczyn.pl)
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie
 4. Wypełnione zgłoszenia należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strawczynie w sekretariacie pokój nr 2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Strawczynie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: Zarządzenie nr 59/2024 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności