Logo Gminy Strawczyn

Konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Plakat dotyczący konsultacji

Podczas konsultacji osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym m.in. listy aktualnych szkoleń, staży, wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności