Logo Gminy Strawczyn

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn,

Przypominamy:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

  • na indywidualny numer rachunku bankowego, który został przekazany wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki (ma to na celu usprawnienie ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
  • na dotychczasowy numer konta: 84 8499 0008 0300 0026 2000 0094 z tytułem przelewu „opłata za odpady komunalne”,
  • u Sołtysów.

Opłatę uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

  1. za styczeń, luty i marzec (I kwartał ) – do 15 marca danego roku,
  2. za kwiecień, maj i czerwiec ( II kwartał ) – do 15 maja danego roku,
  3. za lipiec, sierpień i wrzesień ( III kwartał )– do 15 września danego roku,
  4. za październik, listopad i grudzień (IV kwartał ) – do 15 listopada danego roku.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności