Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Dla Inwestora

Podatki gminne

Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 rok w Gminie Strawczyn

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2024 r. podstawą wymiaru podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr LXVII/541/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr LXVII/541/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku:
Podstawa prawna: 
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIX/344/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis.

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W 2024 r. podstawą wymiaru podatku od środków transportowych jest Uchwała Nr LIII/436/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr LIII/436/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


 

PODATEK ROLNY
W 2024 r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr LXVII/542/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr LXVII/542/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

 


 

PODATEK LEŚNY
W 2024 roku podstawą wymiaru podatku leśnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Podstawa prawna: 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku, poz. 1130.

 


 

OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru.