Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Dobiegła końca wymiana lamp sodowych na terenie całej gminy Strawczyn. Stare lampy odeszły do lamusa, a w ich miejsce pojawiło się energooszczędne oświetlenie LED-owe. Jak podkreślają samorządowcy, zapewni to oszczędność energii w wysokości aż do 50% w skali roku.
W całej Polsce przybywa samorządów, które decydują się na wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-y. Wśród nich znalazła się również gmina Strawczyn. Wymiana opraw była jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich miesięcy przeprowadzonych na tym terenie. – Jak pokazują dane i szczegółowe wyliczenia, przejście na oświetlenie typu LED to ogromne oszczędności, a więc czysty zysk – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. - Przyjmuje się bowiem, że diody LED mogą pracować nawet sześć razy dłużej od lamp sodowych i mają wysoką sprawność świetlną. Oznacza to, że utrzymując taką samą jakość światła, po zamontowaniu lamp LED-owych można znacznie ograniczyć zużycie energii. Dlatego zdecydowaliśmy się kompleksowo wymienić oświetlenie na terenie całej gminy Strawczyn. Szacujemy, że w ciągu roku uda nam się dzięki temu zaoszczędzić nawet od 40 do 50% energii zużywanej do oświetlenia ulicznego – dodaje wójt.

W załączeniu list Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Dr hab n. med. Stanisława Góźdź zapraszający do udziału w konferencji "Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych" która odbędzie się 23 listopada o godz. 9:00 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (byc_swiadoma_kobieta.jpg)Konferencja Być świadomą kobietą[ ]195 kB

Szanowni Państwo,
W związku z zaplanowanymi szkoleniami dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 beneficjentów projektów EFS (ZIT), informujemy, że jest możliwość zgłoszenia się na szkolenia w następującej tematyce:

Temat szkolenia: Monitoring i sprawozdawczość w realizacji projektów EFS
Data: 16-17.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

Temat: Rozliczanie projektów ZIT współfinansowanych z funduszy UE EFS z wykorzystaniem Systemu SL 2014
Data: 23-24.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

W przypadku chęci udziału w szkoleniach beneficjentów projektów EFS, prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgodnie z zapisami na każdym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 roku Gmina Strawczyn podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 640 000,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi ogółem: 3 944 000,00 PLN, w tym: 3 944 000,00 PLN z UE.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   Herb Gminy Strawczyn

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.