powiat kielecki

”Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Strawczyn”

Gmina Strawczyn realizując zadanie związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ”Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Strawczyn” otrzymała dotację ze środków Powiatu Kieleckiego w kwocie 2 000,00 zł,

W ramach realizacji powyższego zadania zakupiono 69 sadzonek drzew i krzewów miododajnych, które zostały posadzone w Strawczynie (działka nr ewid. 600/2 i 600/40), Promniku (działka nr ewid. 310/29 i 558) oraz Oblęgorku (działka nr ewid. 745/19)

  • Zakup drzew i krzewów miododajnych_1
  • Odsłon: 247
  • Zakup drzew i krzewów miododajnych_2
  • Odsłon: 243
  • Zakup drzew i krzewów miododajnych_3
  • Odsłon: 215
  • Zakup drzew i krzewów miododajnych_4
  • Odsłon: 218
  • Zakup drzew i krzewów miododajnych_5
  • Odsłon: 252