Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2017 rok

28.12.2017 Sesja Rady Gminy Strawczyn

22.12.2017 Komisja Rewizyjna, Budżetu i Inwestycji, Samorządowa

04.12.2017 Komisja Rewizyjna Budzetu i Inwestycji Samorzadowa

04.12.2017 Sesja Rady Gminy Strawczyn

01.12.2017 Komisja Rewizyjna Budzetu i Inwestycji Samorzadowa