Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strawczyn (Gospodarki Komunalnej).