Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - rok 2015

Posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Strawczyn

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Gospodarki Komunalnej i Statutowej)

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej)

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej)