Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Analizie poddajemy bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny. Mamy również na uwadze projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach.

Informacja o sesji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=2&id=1148&x=22&y=83

W załączeniu pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące akcji dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem oraz wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa świętokrzyskiego.

IX Turniej Pilki Siatkowej oPuchar Przewodniczacego Rady Powiatu w Kielcach

XVII Hubertus Sarmacki

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze