Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Wywiad z Wójtem dotyczący zdobycia trzeciego miejsca w konkursie Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Zapraszamy Mieszkańców KOF na spotkania warsztatowe. Strawczyn - 17.01.2023r. godz. 16:00, Urząd Gminy w Strawczynie (sala kinowa). Wspólnie zadecydujmy o transporcie w KOF.

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W Urzędzie Gminy w Strawczynie można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy w Strawczynie,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy (link),
  • u sołtysów.

Wniosek można złożyć:

W wersji papierowej - w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (osobiście lub przesłać pocztą),
W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osoby, które złożyły wniosek w 2022 r., a nie zakupiły węgla proszone są o złożenie nowego wniosku (max. 3 tony). Osoby takie będą miały pierwszeństwo, przed osobami, które już dokonały zakupu.

Świat Recyklingu –  zagraj  z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość.

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze