Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 litrów x ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie zaświadczenia, które zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2022 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Strawczynie lub pod numerem tel. 41 3038002 w 66.

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej

W dniu 30 czerwca zarząd Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (Segment IA) poprzez dodanie paragrafu Obowiązki stypendysty. Regulamin w nowym brzmieniu został zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W tygodniu 11-15 lipca 2022 roku dr Mieszczankowska będzie pracować następująco:

- poniedziałek, 11.07– Oblęgorek g. 8-15,
- wtorek, 12.07 – Oblęgorek g. 8-10,
- środa, 13.07– Oblęgorek, g. 8-15,
- czwartek, 14-07 – Oblęgorek, g. 8-15,
- piątek, 15-07 – Strawczyn, g.11-18,

Telefony do rejestracji:

- w Strawczynie: 41 3038006, 41 3038679, 41 3067030,
- w Oblęgorku: 41 3030427.

Treść Apelu:


Szanowni Państwo

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się jedyną dostępną alternatywą.

Obniżenie stawki vat na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najuboższych.

Pełny tekst petycji przesyłamy w załączeniu.
Prosimy o przyłączenie się do naszej petycji online:

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Prosimy również o poinformowanie mieszkańców o przeprowadzenie akcji zbierania podpisów.

Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych ministerstw
Wtedy też zwrócimy się do Państwa z prośbą o oficjalne poparcie petycji.


W imieniu Zarządu i Członków

Piotr Batura
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

Załączniki:
Pobierz plik (petycja_vat_0_na_drewno.pdf)petycja_vat_0_na_drewno.pdf[ ]420 kB

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze