Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo?

mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski:
● makroregion 3 województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego
● makroregion 4 województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

Co otrzymasz?

● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

Link do spotkania 28.06.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI1MDI5OTItYjgwMS00ZTFkLTlmM2UtN2VmYTYwMDA0N2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22cce03f1c-64d5-4568-bea7-e73076d92ce2%22%7d

Link do spotkania 29.06.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./0?context=%7B%22Tid%22:%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22,%22Oid%22:%22e62f0d89-b93d-4263-b934-6a4f41dbc0a8%22%7D