OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Oblęgorku odbędzie się zebranie wiejskie SOŁECTWA OBLĘGOREK.

TEMATY ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania:
  - przedstawienie porządku zebrania i celu zebrania,
  - przedstawienie zarządzenia Wójta Gminy w sprawie uzupełniającego wyboru rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek.
2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru rady sołeckiej:
  - rozdanie kart do głosowania,
  - głosowanie,
  - liczenie głosów.
4. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
5. Sprawy różne.

/-/ Tadeusz Tkaczyk
Wójt Gminy Strawczyn