07 10 2020 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji