Informujemy, że ulega zmianie grudniowy harmonogram dyżurów pełnionych przez Specjalistę Terapii Uzależnień.

Dyżur będzie pełniony zgodnie z poniższym harmonogramem:

15.12.2016 – godz. 11.00-15.00
19.12.2016 – godz. 14.00-18.00
20.12.2016 – godz. 9.00 - 13.00
21.12.2016 – godz. 11.00 -15.00