"DrugieDrugie miejsce spośród wszystkich gmin wiejskich z terenu całej Polski pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju dla gminy Strawczyn – to wynik tegorocznego, niezależnego XV „Rankingu Samorządów” przygotowanego przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”.

Finałowa gala Rankingu Samorządów 2019 miała miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Podczas wydarzenia wręczono statuetki laureatom, czyli tym samorządom, które wykazały się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w sukcesywnym i zrównoważonym rozwoju, czyli w podejmowaniu stałych działań na rzecz poprawy życia mieszkańców.
Galę uświetnił swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów oraz gość specjalny, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Najlepsi z najlepszych
Przypomnijmy, ranking wyróżnia najlepsze samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Trzeba pokreślić, że gmina Strawczyn jest już wielokrotnym laureatem Rankingu Samorządów i od lat znajduje się w ścisłej czołówce, zajmując czołowe miejsca. W tym roku uplasowała się na wysokim drugim miejscu wyprzedzając 1546 gmin wiejskich z całego kraju! Warto dodać, że w osiągnięciach na rzecz zrównoważonego rozwoju uplasowała się wyżej od jednej z najbogatszych gmin w Polsce, gminy Kleszczów.
– Już pierwsze przyznanie przed laty nagrody było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Jednak wielokrotne podium w tak prestiżowym, niezależnym rankingu jest już czymś wyjątkowym, co potwierdza słuszność obranej przez samorząd drogi rozwoju dla gminy Strawczyn. Tak ogromny sukces jest zasługą całego grona osób, które ciężko pracują na rzecz mieszkańców. Dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu zespołowi, pracownikom gminy Strawczyn i podległym jej jednostkom. To ogromny zaszczyt móc im przewodniczyć – powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Wysokie wymagania kapituły
Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, byłego premiera RP. Samorządy muszą wykazać się stałymi działaniami na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanymi w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
– Trwałość ekonomiczno-finansowa określa zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych, a także pozyskiwania i właściwego wykorzystywania środków zewnętrznych, co robimy z ogromnym powodzeniem skutecznie sięgając zarówno do unijnej, jak i rządowej kasy oraz mądrze planując wydatki. Kategoria trwałości społecznej obejmuje te obszary działalności samorządów, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców. Warto tu podkreślić że w większości gmin województwa świętokrzyskiego notuje się odpływ mieszkańców, u nas natomiast zauważamy tendencję odwrotną, czyli sukcesywny napływ nowych osób, które postanawiają zamieszkać na terenie gminy Strawczyn. Dla nas to wystarczające potwierdzenie dobrej polityki społecznej, którą prowadzimy. Ostatnia kategoria, czyli trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. W naszej gminie kładziemy na ten obszar szczególny nacisk. Zrównoważony rozwój gminy jest dla nas od wielu lat słowem kluczem przy podejmowaniu ważnych dla mieszkańców decyzji. Cieszymy się, że kapituła zauważa i docenia nasze starania już kolejny rok z rzędu – podkreślił wójt Tadeusz Tkaczyk.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publiczne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacje udzielone przez samorządy w bardzo szczegółowym wywiadzie.