2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii "Polscy liderzy wykorzystywania funduszy europejskich", za projekt "„Budowa żłobka w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie”.

Inicjatorem i głównym organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Współorganizatorem sekcje tematyczne: "Rzecz o Innowacjach"/"Rzecz o Inwestycjach" oraz "goPL". Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatem edycji 2017 w kategorii "Człowiek roku" został ówczesny Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki.

witokrzyska victoria 2018 1 20180216 1717524017Gmina Strawczyn w gronie najlepszych samorządów województwa świętokrzyskiego. Nominacja do ”Świętokrzyskiej Victorii” odebrana!

Podczas uroczystej gali 13 lutego br. w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach już po raz dziesiąty wręczono nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Nominację do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” otrzymała Gmina Strawczyn. Znalazła się tym samym – jako jedna z zaledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego – w zacnym gronie nominowanych.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Laureatem prestiżowej nagrody w kategorii „Samorządność” zostało miasto Starachowice. W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetkę otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie, natomiast w kategorii „Osobowość” nagrodę otrzymał profesor Stanisław Żak.

Trzy kategorie, a w każdej pięć nominowanych – gmina Strawczyn w zaszczytnym gronie pięciu najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów.
Warto podkreślić, że w gąszczu odznaczeń Świętokrzyska Victoria jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród i wyróżnień w województwie świętokrzyskim. Już sama nominacja jest wielkim ukłonem w stronę najprężniej działających i najaktywniejszych samorządów, przedsiębiorstw i osób-społeczników.

Nagroda przyznawana jest przez Samorząd Województwa, a galę finałową poprzedzają posiedzenia Kapituły, która wyłania nominowanych w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciele samorządu województwa, świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, a także laureaci poprzednich edycji.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji „Świętokrzyskiej Victorii” zaszczytną nominację w kategorii „Samorządność” otrzymała gmina Strawczyn. – Już sama nominacja jest dla nas dużym wyróżnieniem i kropką nad „i” symbolizującą rozwój gminy Strawczyn – powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – W ostatnich latach gmina zmienia się, co w dużej mierze możliwe jest dzięki pozyskiwanym środkom unijnym. To dzięki nim możemy przeprowadzać wielomilionowe inwestycje, które sprawiają, że gmina staje się perłą w województwie świętokrzyskim. Dziękujemy Kapitule, że dostrzegła nasze wieloletnie starania. Otrzymana nominacja to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszej, wytężonej pracy i działań na rzecz rozwoju gminy Strawczyn – dodał wójt Tadeusz Tkaczyk.