Laur Michala Aniola3 października podczas Kongresu Edukacji Przyszłości w Kielcach odbyło się uroczyste rozdanie ogólnopolskich nagród dla liderów edukacji. Laury Michała Anioła, bo o nich mowa, honorują zaangażowanie poszczególnych jednostek w rozwój nowatorskich metod nauczania. Wśród laureatów znalazł się wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Strawczyn.

O zaszczytne wyróżnienie pod nazwą „Laur Michała Anioła” mogą ubiegać się tylko te placówki, które aktywnie upowszechniają nowatorskie rozwiązania z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

W kategorii „Samorządowcy”, czyli tych, którzy wspierają rozwój oświaty, wyróżnienie trafiło do wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka. – Wspieranie oświaty, czyli zbilansowanego rozwoju młodych osób i ich edukacji na możliwie najwyższym poziomie, powinno być działaniem priorytetowym każdego samorządu i tak właśnie jest w gminie Strawczyn – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk. – Realizujemy liczne projekty unijne i rządowe, tworzymy nowoczesne klasopracownie i inwestujemy w dokształcanie kadry nauczycielskiej. Cytat Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” jest nadal aktualny i zobowiązuje nas do dbania o edukację w szczególny sposób – dodaje wójt Tadeusz Tkaczyk

W kategorii indywidualnej za aktywny udział w kursach i szkoleniach Laur Michała Anioła otrzymała Anna Krzemińska, nauczycielka w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie. W kategorii „Przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne” to zaszczytne wyróżnienie trafiło do Agnieszki Mulik, dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie. Laury w kategorii „Zespoły szkół” zostały wręczone Henryce Cisowskiej, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz Jadwidze Elżbiecie Błaszczyk, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Targi Kielce. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Konkurs Laur Michała Anioła jest organizowany jest przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju. Wydarzenie pierwotnie miało charakter regionalny, jednak jego popularność przyczyniła się do organizacji ogólnopolskiej edycji.