2012

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2012 roku

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2012 roku

Wędrowiec Świętokrzyski
Gmina została wyróżniona za działania na rzecz rozwoju turystyki oraz za umiejętne wykorzystanie walorów krajobrazowych i historii (przez jej teren przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe oraz samochodowy Szlak Literacki).
Najofiarniejsi w Regionie
Tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w Akcji "Krew Darem Życia" oddając 138 litrów krwi.
Laur świętokrzyski
Celem konkursu jest promowanie firm, samorządów i osób, wnoszących znaczący wkład w rozwój i promocje regionu, a także przyczyniających się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej w Polsce i Europie. Nagroda wojewody świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski? ma charakter honorowy i jej laureaci nie otrzymują żadnych gratyfikacji oprócz dyplomu i statuetki. Gmina Strawczyn była nominowana w kategorii gmina wiejska.
NOVATOR
Nominacja w szósta edycji Konkursu o Nagrodę NOVATOR. NOVATOR to nagroda za działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2007 roku.
Nagroda Bobra
Nagroda przyznawana przez Lokalną Grupę Działania "Dorzecze Bobrzy" w kategorii instytucja wyróżniająca się w działalności na rzecz LGD.Tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w Akcji "Krew Darem Życia" oddając 138 litrów krwi.
Najlepsza Gmina Wiejska
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
Euro-Gmina - Nagroda specjalna
Nagroda specjalna Za Rozwój Infrastruktury Gminnej w ósmej edycji plebiscytu Euro-Gmina. Więcej informacji.
Świętokrzyska Victoria
Gmina Strawczyn jako jedna z pięciu gmin otrzymała nominację do IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Samorządność". Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: ?Samorządność?, ?Osobowość? i ?Przedsiębiorczość?.
Lider Regionu 2011
Tytuł Lidera Regionu 2011 w kategorii Sport, turystyka, rekreacja. Celem tego konkursu jest uhonorowanie najbardziej zasłużonych dla naszego województwa firm, instytucji i osób które przyczyniają się do rozwoju regionu i kraju.