2010 i wcześniej

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn do 2010 roku włącznie

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2007 roku

EUROGMINA
Gmina Strawczyn otrzymała Wyróżnienie w konkursie EUROGMINA w kategorii przedsiębiorczość i rozwój samorządności. Plebiscyt EUROGMINA to znakomita okazja do zaprezentowania własnych osiągnięć, pokazania dorobku samorządów najlepszych z najlepszych. Patronat nad nim objęli: poseł Przemysław Gosiewski, Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Banaś. (dyplom)
Gmina FAIR PLAY 2007
W 2007 roku Gmina Strawczyn po raz kolejny uczestniczyła w VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, skierowanego do samorządów w całej Polsce. Celem konkursu jest pokazanie samorządów troszczących się o interes lokalnej społeczności, tworzących najkorzystniejsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, przy zachowaniu podstawowych zasad etyki oraz przejrzystości stosowanych procedur. Tytuł "Gmina Fair Play" stanowi doskonałą promocję Gminy i jednocześnie daje gwarancję na profesjonalną obsługę, zwłaszcza w zakresie inwestycji. (dyplom)
Lider Polskiej Ekologii
Tytuł ?Lidera Polskiej Ekologii? jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju. (dyplom)
Jest to I Edycja Konkursu którego celem jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce. Gmina Strawczyn zajęła w niej 25 miejsce (dyplom)
Najofiarniejsi w Regionie
Nasza gmina po raz kolejny zdobyła tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w Akcji Letniej Krew darem Życia oddając ponad 190 litrów tego cennego leku (dyplom)
Gmina Strawczyn - Gminą Przyjazną Środowisku
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Modernizacja Roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zarekomendował projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie" za najciekawszą modernizację ukończoną w 2006 roku
Laur Świętokrzyski
To nagroda dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję naszego regionu. To dzięki nim województwo świętokrzyskie coraz bardziej zaznacza swoją obecność na mapie Polski i całej Europy
Wojewoda Świętokrzyski
Grzegorz Banaś

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2008 roku

Ideą powstania konkursu ?Krajowi Liderzy Innowacji? jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty
(dyplom)
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
W dniu 14 listopada 2008 w Warszawie Tadeusz Tkaczyk ? Wójt Gminy Strawczyn ? odebrał statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii gmin wiejskich w III edycji konkursu organizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Europę 2000 Consulting Sp. z o.o. pod nazwą ?Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości?. Tytuł ten jest przyznawany przez Kapitułę Konkursową złożoną z ludzi biznesu w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko ? wiejska, gmina wiejska.
Przedstawiciele Kapituły Konkursowej wysoko ocenili działania Gminy Strawczyn mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy.
Gmina Fair Play
Konkurs "Gmina Fair Play" ? Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. Gmina Strawczyn po raz czwarty z rzędu została laureatem tego prestiżowego tytułu
Najofiarniejsi w Regionie (zobacz dyplom)
Gmina Strawczyn po raz kolejny zdobyła tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w VIII Edycji Akcji "Krew Darem Życia" oddając 176 litrów krwi.
Tytuł "Super Wójta" w IV edycji Plebiscytu "Euro-Gmina" dla Wójta Gminy Tadeusza Tkaczyka. Plebiscyt ma na celu pokazanie i promowanie dorobku gmin i miast województwa świętokrzyskiego oraz uhonorowanie gospodarzy - samorządowców. Patronat nad plebiscytem objęli: Marszałek Województwa Adam Jarubas oraz wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. W uzasadnieniu prowadzący imprezę informowali: "o rosnącym zainteresowaniu gminą świadczy pojawianie się coraz większej liczby znaczących inwestorów ze świata kultury i biznesu. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje rozmieszczenie terenów inwestycyjnych w taki sposób, by potencjalny inwestor miał dogodną lokalizację swojej inwestycji. Przygotowano program udzielania pomocy w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Pozyskiwaniu inwestorów sprzyjają coroczne spotkania z przedsiębiorcami i nagradzanie ich "Statuetką Jodły" dla najlepszego przedsiębiorcy. Od kilku lat gmina corocznie otrzymuje tytuł Gminy Fair - Złota Lokalizacja Biznesu.
II Edycja Konkursu którego celem jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce. Gmina Strawczyn zdobyła w niej 17 miejsce (dyplom)
Gmina Przyjazna Środowisku
Certyfikat Narodowej Rady Ekologicznej "Gmina Przyjazna Środowisku" w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (dyplom)

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2010 roku

Gmina Fair Play
Gmina Strawczyn została laureatem IX edycji konkursu "Gmina Fair Play". To już IX edycja konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Zdobyty certyfikat to wyraz uznania dla inicjatyw podejmowanych przez gminę w celu pozyskania inwestorów oraz dbałości o rozwój działalności gospodarczej.
Przyjazna Wieś
(Zobacz dyplom)
Zwycięstwo w konkursie Wojewódzkim "Przyjazna Wieś" edycja 2010 za projekt ?Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Strawczynku, gmina Strawczyn ? Etap I Budowa boiska do piłki nożnej?. Projekt uzyskał łącznie 100 punktów, wyróżniając się spośród innych: pomysłowością, modelowością, innowacyjnością oraz funkcjonalnością, uzyskując za te kryteria maksymalne ilości punktów.
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
III miejsce w V edycji konkursu. Jego celem jest wyłonienie, nagrodzenie, a następnie promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, a także poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze
Sportowa Gmina
Wyróżnienie przyznane zostało w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Gmin Poprzez Sport ?Sportowa Polska". Inicjatorem programu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Honorowy Patronat nad Galą Wręczenia Wyróżnień objął Minister Sportu i Turystyki, pan Adam Giersz. Wyróżnienia zostały przyznane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.
Laureat rankingu Najlepsza Gmina Wiejska
Gmina Strawczyn została laureatem rankingu "Najlepsza Gmina Wiejska" prowadzonym przez Rzeczpospolitą na najlepszy samorząd 2010 roku. W rankingu wzięło udział łącznie 564 samorządy. W rankingu pod uwagę brano przede wszystkim warunki finansowe samorządów, umiejętność pozyskiwania i efektownego wydatkowania funduszy unijnych, sprawność zarządzania oraz jakość życia mieszkańców danej gminy.
Najbardziej ekologiczna gmina
Celem konkursu, organizowanego przez marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest aktywizacja działań gmin na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami niebiezpiecznymi.
Nasza gmina zdobyła III miejsce ex equo z gminą Morawica.
Plebiscyt Euro-Gmina 2009/2010
Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk nagrodzony statuetka oraz dyplomem za całokształt działalności samorządowej.Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas (w imieniu którego nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Marek Gos) oraz wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka ? Koruba. Gościem uroczystej gali był przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk.
Więcej informacji

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2009 roku

Certyfikat Gmina Fair Play
Konkurs "Gmina Fair Play" ? Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pro mocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych.
Zdobyta przez gminę złota statuetka i certyfikat ?Gmina Fair Play? jest i będzie dodatkowym bodźcem do utrzymywania wysokiego standardu w polityce samorządu oraz pomoże nawiązać współpracę z nowymi przedsiębiorcami, a tym samym przyczyni się do dalszego jej rozwoju.
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
III miejsce w kategorii Gmina Wiejska w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2009. Strona domowa konkursu: http://www.samorzady.org.pl/
40 pozycja w rankingu Rzeczypospolitej"
10 lipca 2009 roku na uroczystej gali w budynku redakcji ?Rzeczpospolitej" w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu na najlepszy samorząd. Gmina Strawczyn została laureatem tego prestiżowego rankingu kategorii ?Najlepsza gmina wiejska" zajmując wysoką 40 pozycję w kraju wśród 1600 samorządów.
Super Gmina Roku w plebiscycie Euro-Gmina 2008/2009
5 czerwca 2009 roku, podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się rozstrzygniecie V edycji plebiscytu ?EURO-GMINA 2008/2009?. Miło jest poinformować, że jedną z głównych nagród - statuetką Gminy Roku została uhonorowana Gmina Strawczyn.
Celem plebiscytu jest wyłonienie najlepszych samorządów województwa, takich które spełniają surowe kryteria i zasługują na miano gmin europejskich. Laureatów plebiscytu "Euro-Gmina" 2008/2009 wyłoniła specjalnie powołana kapituła, w skład której weszli Marszałek Adam Jarubas, Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, Starostowie oraz przedstawiciele patronów i organizatora imprezy.
Najbardziej Ekologiczna Gmina Woj. Świętokrzyskiego
Gmina Strawczyn zdobyła III miejsce w Konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę woj. Świętokrzyskiego" i uzyskała nagrodę w wysokości 30.000 zł na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Przyznanie III miejsca w Konkursie jest świadectwem zaangażowania gminy w działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Mecenas Polskiej Ekologii
Strawczyn został nagrodzony w prestiżowym Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku? odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP. Nagroda dla miasta jest wyrazem uznania za kontynuowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego i kreowaniem polityki proekologicznej, która jest realizowana konsekwentnie od kilku lat.