Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2004 roku

Najofiarniejsi w regionie
(dyplom)
Gmina Strawczyn czwarty raz z rzędu zdobyła tytuł "Najofiarniejszych w Regionie". Więcej informacji o akcji "Krew Darem Życia" można znaleźć tu.
Wyróżnienie w konkursie "BEZPIECZNA GMINA" Gmina Strawczyn otrzymała wyróżnienie w III edycji konkursu ogłaszanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji p.n. "BEZPIECZNA GMINA" za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia.
Dyplom za skuteczne pozyskiwanie środków finansowych Marszałek Województwa Świętokrzyskiego uhonorował Wójta Gminy Strawczyn Dyplomem za skuteczne pozyskiwanie środków w ramach programów SAPARD oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego