Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2007 roku

EUROGMINA
Gmina Strawczyn otrzymała Wyróżnienie w konkursie EUROGMINA w kategorii przedsiębiorczość i rozwój samorządności. Plebiscyt EUROGMINA to znakomita okazja do zaprezentowania własnych osiągnięć, pokazania dorobku samorządów najlepszych z najlepszych. Patronat nad nim objęli: poseł Przemysław Gosiewski, Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Banaś. (dyplom)
Gmina FAIR PLAY 2007
W 2007 roku Gmina Strawczyn po raz kolejny uczestniczyła w VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, skierowanego do samorządów w całej Polsce. Celem konkursu jest pokazanie samorządów troszczących się o interes lokalnej społeczności, tworzących najkorzystniejsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, przy zachowaniu podstawowych zasad etyki oraz przejrzystości stosowanych procedur. Tytuł "Gmina Fair Play" stanowi doskonałą promocję Gminy i jednocześnie daje gwarancję na profesjonalną obsługę, zwłaszcza w zakresie inwestycji. (dyplom)
Lider Polskiej Ekologii
Tytuł ?Lidera Polskiej Ekologii? jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju. (dyplom)
Jest to I Edycja Konkursu którego celem jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce. Gmina Strawczyn zajęła w niej 25 miejsce (dyplom)
Najofiarniejsi w Regionie
Nasza gmina po raz kolejny zdobyła tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w Akcji Letniej Krew darem Życia oddając ponad 190 litrów tego cennego leku (dyplom)
Gmina Strawczyn - Gminą Przyjazną Środowisku
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Modernizacja Roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zarekomendował projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie" za najciekawszą modernizację ukończoną w 2006 roku
Laur Świętokrzyski
To nagroda dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję naszego regionu. To dzięki nim województwo świętokrzyskie coraz bardziej zaznacza swoją obecność na mapie Polski i całej Europy
Wojewoda Świętokrzyski
Grzegorz Banaś