Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2008 roku

Ideą powstania konkursu ?Krajowi Liderzy Innowacji? jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty
(dyplom)
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
W dniu 14 listopada 2008 w Warszawie Tadeusz Tkaczyk ? Wójt Gminy Strawczyn ? odebrał statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii gmin wiejskich w III edycji konkursu organizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Europę 2000 Consulting Sp. z o.o. pod nazwą ?Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości?. Tytuł ten jest przyznawany przez Kapitułę Konkursową złożoną z ludzi biznesu w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko ? wiejska, gmina wiejska.
Przedstawiciele Kapituły Konkursowej wysoko ocenili działania Gminy Strawczyn mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy.
Gmina Fair Play
Konkurs "Gmina Fair Play" ? Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. Gmina Strawczyn po raz czwarty z rzędu została laureatem tego prestiżowego tytułu
Najofiarniejsi w Regionie (zobacz dyplom)
Gmina Strawczyn po raz kolejny zdobyła tytuł "Najofiarniejszych w Regionie" w VIII Edycji Akcji "Krew Darem Życia" oddając 176 litrów krwi.
Tytuł "Super Wójta" w IV edycji Plebiscytu "Euro-Gmina" dla Wójta Gminy Tadeusza Tkaczyka. Plebiscyt ma na celu pokazanie i promowanie dorobku gmin i miast województwa świętokrzyskiego oraz uhonorowanie gospodarzy - samorządowców. Patronat nad plebiscytem objęli: Marszałek Województwa Adam Jarubas oraz wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. W uzasadnieniu prowadzący imprezę informowali: "o rosnącym zainteresowaniu gminą świadczy pojawianie się coraz większej liczby znaczących inwestorów ze świata kultury i biznesu. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje rozmieszczenie terenów inwestycyjnych w taki sposób, by potencjalny inwestor miał dogodną lokalizację swojej inwestycji. Przygotowano program udzielania pomocy w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Pozyskiwaniu inwestorów sprzyjają coroczne spotkania z przedsiębiorcami i nagradzanie ich "Statuetką Jodły" dla najlepszego przedsiębiorcy. Od kilku lat gmina corocznie otrzymuje tytuł Gminy Fair - Złota Lokalizacja Biznesu.
II Edycja Konkursu którego celem jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce. Gmina Strawczyn zdobyła w niej 17 miejsce (dyplom)
Gmina Przyjazna Środowisku
Certyfikat Narodowej Rady Ekologicznej "Gmina Przyjazna Środowisku" w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (dyplom)