Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2010 roku

Gmina Fair Play
Gmina Strawczyn została laureatem IX edycji konkursu "Gmina Fair Play". To już IX edycja konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Zdobyty certyfikat to wyraz uznania dla inicjatyw podejmowanych przez gminę w celu pozyskania inwestorów oraz dbałości o rozwój działalności gospodarczej.
Przyjazna Wieś
(Zobacz dyplom)
Zwycięstwo w konkursie Wojewódzkim "Przyjazna Wieś" edycja 2010 za projekt ?Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Strawczynku, gmina Strawczyn ? Etap I Budowa boiska do piłki nożnej?. Projekt uzyskał łącznie 100 punktów, wyróżniając się spośród innych: pomysłowością, modelowością, innowacyjnością oraz funkcjonalnością, uzyskując za te kryteria maksymalne ilości punktów.
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
III miejsce w V edycji konkursu. Jego celem jest wyłonienie, nagrodzenie, a następnie promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, a także poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze
Sportowa Gmina
Wyróżnienie przyznane zostało w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Gmin Poprzez Sport ?Sportowa Polska". Inicjatorem programu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Honorowy Patronat nad Galą Wręczenia Wyróżnień objął Minister Sportu i Turystyki, pan Adam Giersz. Wyróżnienia zostały przyznane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.
Laureat rankingu Najlepsza Gmina Wiejska
Gmina Strawczyn została laureatem rankingu "Najlepsza Gmina Wiejska" prowadzonym przez Rzeczpospolitą na najlepszy samorząd 2010 roku. W rankingu wzięło udział łącznie 564 samorządy. W rankingu pod uwagę brano przede wszystkim warunki finansowe samorządów, umiejętność pozyskiwania i efektownego wydatkowania funduszy unijnych, sprawność zarządzania oraz jakość życia mieszkańców danej gminy.
Najbardziej ekologiczna gmina
Celem konkursu, organizowanego przez marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest aktywizacja działań gmin na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami niebiezpiecznymi.
Nasza gmina zdobyła III miejsce ex equo z gminą Morawica.
Plebiscyt Euro-Gmina 2009/2010
Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk nagrodzony statuetka oraz dyplomem za całokształt działalności samorządowej.Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas (w imieniu którego nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Marek Gos) oraz wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka ? Koruba. Gościem uroczystej gali był przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk.
Więcej informacji