Zdalna szkoła plus

zdalna szkola logo

Zdalna szkoła+ - laptopy dla uczniów w Gminie Strawczyn
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Projekt grantowy: zdalna Szkoła+ - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Strawczyn po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Gmina Strawczyn po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 74.999,79 zł.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 27 szt laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie
  • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku
  • Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.