logo swietlice UE

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie
od 1 czerwca 2020 r. rozpoczęli realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN”

Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla 96 osób (60 K i 36 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, od. 01.06.20 do 31.05.23 r., poprzez utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w miejscowościach Promnik, Strawczynek i Chełmce.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 088,80 zł. Wkład własny: 125 000,00 zł.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzone zostaną trzy świetlice środowiskowe w siedzibach świetlic wiejskich w miejscowościach: Promnik, Strawczynek, Chełmce.

W świetlicach prowadzone będą dla dzieci następujace zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne, teatralne, dziennikarskie, sportowe, języka angielskiego, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia indywidualne psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, logopedyczne.

Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do Kielce, Sandomierza, Pacanowa i Chęcin, oraz dwudniowe turnusy socjoterapeutyczne.

Ponadto, opiekunowie będą pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji i organizować im czas wolny na świetlicach.

Więcej informacji można uzyskać osobiście, w GOPS w Strawczynie lub telefonicznie: 41 3038018.