Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych

GMINA STRAWCZYN
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn.

Dofinansowanie projektu z UE: 894 924,26 zł

Plakat - Realizacja projektu doposazenie pracowni

Podpisanie umowy w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dnia 03 czerwca 2019 roku podpisana została z Gminą Strawczyn umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn” złożonego do Działania 7.4 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18.

Wartość dofinansowania: 894 924,26 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 3 975 301,87 PLN

Podpisanie umowy